Smagen af Fyn er en forening af virksomheder og parter, som arbejder med regionale kvalitetsfødevarer og madkultur på Fyn.

For at kunne blive optaget som medlem, skal man leve op til foreningens fælles grundlag, som de er beskrevet i vedtægterne.

Foreningens fælles grundlag er, at alle medlemmer beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og/eller salg af kvalitetsfødevarer.

Kvalitetsfødevarer er karakteriseret ved en flerhed af følgende egenskaber:

 • Produktet giver enestående smagsoplevelser eller har særlig spisekvalitet
 • Produktet er friskt/nyhøstet
 • Produktet har sæsonaktualitet
 • Produktet er forbundet med en særlig autenticitet eller identitet
 • Produktionen foregår under bæredygtige produktionsformer
 • Produktionen foregår med særlige hensyn til dyrevelfærd
 • Produktionen har håndværksmæssig karakter og personlig kvalitetskontrol 
 • Der er sporbarhed fra slutprodukt til oprindelse

Fynske kvalitetsfødevarer er produceret eller forædlet på Fyn og øerne. Produktion, fremstilling og markedsføring af fynske kvalitetsfødevarer bygger bevidst på de særlige naturbestemte forudsætninger og heraf afledte traditioner og kompetencer, der findes på Fyn og øerne samt på den lokale oprindelse og sporbarhed.

Hvem kan blive medlemmer?

Som ordinære medlemmer kan optages:
Erhvervsdrivende virksomheder (CVR registrerede) indenfor produktion, forarbejdning, distribution og salg af kvalitetsfødevarer, som arbejder inden for det fælles grundlag og har adresse på Fyn og øerne. Hvis der er tvivl om virksomheder eller organisationer, der ønsker at blive medlem, lever op til det fælles grundlag i §2, stk 3, er det bestyrelsen, der træffer afgørelse om medlemskab.

Det gælder for alle medlemmer af Smagen af Fyn, at

 • en væsentlig del af deres produktion eller produkter skal opfylde kriterierne. Er det tilfældet, må en medlemsvirksomhed, som også producerer eller forhandler andre varer, der ikke lever op til kriterierne, gerne være medlem af Smagen af Fyn
 • alle gældende love og regler for fødevareproduktion inden for området skal være overholdtProduktionen tager hensyn til miljø og natur
 • produktionen har fokus på et godt arbejdsmiljø
 • produktionen sker med en håndværksmæssig tilgang
 • produktionen har fokus på smag og spisekvalitet

 

Herudover gælder specifikke kriterier for de 10 virksomhedsgrupper, som kan læses herunder:

1. Kød og æg 
2. Frilandsgartneri og drivhusgrønt
3. Frugt og bær
4. Mælk og mejeriprodukter
5. Øl
6. Vin og Spiritus 
7. Mel og Brød
8. Specialiteter 
9. Spisesteder 
10. Specialbutikker og Gårdbutikker 

Kød- og ægproducenter

Kriterierne gælder for både primær produktion og produktion af halvfabrikata og færdigvarer.

Virksomhedens produktion skal i væsentligt omfang leve op til følgende kriterier

 • Opdræt, produktion og forarbejdning finder sted på Fyn eller de omliggende øer
 • Slagtning sker på Fyn eller de omliggende øer – hvor det er muligt
 • Der tages vide hensyn til dyrevelfærd - såvel i opdrættet som under slagtningen

 

Frilandsgartneri og drivhusgrønt

For medlemmer, som dyrker grøntsager på friland eller i drivhus gælder:

 • Produktionen finder sted på Fyn eller de omliggende øer
 • Høst og håndtering af grøntsagerne har fokus på bevaring af kvalitet og friskhed

For medlemmer, som forarbejder grøntsager, gælder: 

 • Forarbejdningen skal ske på Fyn eller omliggende øer
 • Hvor fynske råvarer er tilgængelige, skal de anvendes i produktionen

 

Frugt og bær

For medlemmer, som arbejder med frugt og bær gælder det, at

 • produktionen finder sted på Fyn eller de omliggende øer
 • høst og håndtering af frugten har fokus på bevaring af kvalitet og friskhed

For medlemmer, som forarbejder frugt og bær, gælder: 

 • Forarbejdningen skal ske på Fyn eller omliggende øer
 • Hvor fynske råvarer er tilgængelige, skal de anvendes i produktionen

 

Mælk og mejeriprodukter

Med det nuværende centraliserede system til indsamling og bearbejdning af råmælk fra fynske besætninger, kan man ikke tale om rene Smagen af Fyn rene mælkeproducenter.

Medlemmer, som arbejder med produktion og eller forarbejdning inden for mejerifaget, skal i væsentligt omfang leve op til følgende kriterier:

 • Produktion/forarbejdning sker på Fyn eller omliggende øer
 • Der arbejdes på fagets vegne på at fremme betegnelsen BGB og BOB på de produkter, der har mulighed for at opnå denne klassifikation

 

Øl

Bryggeriets produktion skal i væsentligt omfang leve op til følgende kriterier:

 • Produktion/forarbejdning sker på Fyn eller omliggende øer
 • Så længe der ikke er brugbare fynske råvarer til brug ved ølproduktion, skal der som minimum anvendes råvarer, som er frembragt bæredygtigt/etisk

 

Vin og spiritus

Virksomhedens produktion skal i væsentligt omfang leve op til følgende kriterier:

 • Produktion/forarbejdning sker på Fyn eller omliggende øer
 • Produktionen sker med fynske råvarer/halvfabrikata, hvor det er muligt 

 

Korn og mel

Smagen af Fyn møllerier skal i væsentligt omfang leve op til det ene kriterium, at de maler fynsk korn og kerne.

Smagen af Fyn bagere skal i væsentligt omfang leve op til det kriterium, at de har fokus på at anvende råvarer, som er produceret eller forarbejdet på Fyn eller omliggende øer 

 

Specialiteter

Specialiteter er fx chokolade, pesto, sennep, honning, bolcher og sirup.

Virksomheder der arbejder med fremstilling af specialiteter skal i væsentligt omfang leve op til følgende kriterier:

 • Forarbejdningen skal ske på Fyn eller omliggende øer
 • Hvor fynske råvarer er tilgængelige, skal de anvendes i produktionen 

 

Spisesteder

Et spisested, som skilter med Smagen af Fyn medlemskab, skal i væsentligt omfang leve op til følgende kriterier:

 • Har fokus på at anvende lokale råvarer af høj kvalitet
 • Bruger friske, lokale fødevarer, der er i sæson
 • Tilbereder maden fra bunden 

Gårdbutikker

Specialbutikker og gårdbutikker i Smagen af Fyn skal i væsentligt omfang leve op til følgende kriterium:

Har fokus på lokale kvalitetsfødevarer, som i høj grad lever op til de kriterier, som er beskrevet i de respektive kategorier ovenfor

Vi skelner mellem en specialbutik/gårdbutik, som må skilte med at være medlem af Smagen af Fyn og en specialbutik, som kan kalde sig en Smagen af Fyn butik, idet sidstnævnte udelukkende må føre et Smagen af Fyn sortiment, mens førstnævnte blot skal have Smagen af Fyn produkter som en væsentlig del af varesortimentet.