Øvrige medlemmer

Rasmus Fredslund
Smag og Smil
Tlf.: 40249192
E-mail: rf@smagogsmil.dk

Revisor:

Jørgen Sejer
Svendborg Vingaard
Gammel Skårupvej 155
5700 Svendborg
mail: info@svendborgvingaard.dk