Det betyder at samarbejdet i Smagen af Fyn skal

 • synliggøre de fynske producenter af kvalitetsfødevarer og deres produkter overfor forbrugere, spisesteder og forhandlere – bl.a. via medierne og via fødevaremarkeder/messer og –events. 
 • øge kendskabet til- og viden om de lokale kvalitetsfødevarer – og deres mangfoldighed -  især hos de fynske forbrugere
 • udvikle bevidstheden omkring mad-kvalitet hos især de fynske producenter, forbrugere og forhandlere af fødevarer… 
 • gøde og udvikle en stolthed over de fynske producerede fødevarer hos de fynske forbrugere, spisesteder og forhandlere…
 • bidrage til at gøre lokale kvalitetsfødevarer mere tilgængelige for Fynboerne - o.a. andre på Fyn - specielt i de fynske dagligvare-butikker og spisesteder. 
 • fastholde og udvikle fokus på kvalitet og bæredygtighed hos de fynske fødevareproducenter.
 • skabe kontakt og muligheder f. dialog ml. de fynske producenter og forbrugerne
 • være en platform for netværk og samarbejde med andre aktører, der vil sætte fokus på regionale kvalitetsfødevarer.

Smagen af Fyn´s vision

Visionen bag samarbejdet i Smagen af Fyn er intet mindre end en fynsk mad-revolution… Smagen af Fyn vil opnå…

 • at der på Fyn findes et mangfoldigt udvalg af lokalt producerede fødevarer af højeste kvalitet – som er tilgængelige på Fyn - og som udgør en høj andel af varerne på hylderne hos de fynske fødevareforhandlere og på de fynske spisesteder…
 • at Fynboerne har et stort kendskab til- og en stor viden om kvaliteten og mangfoldigheden af lokalt producerede fødevarer - og viser glæde og stolthed over dem
 • at Fynboernes forbrug indeholder en meget høj andel af lokalt producerede kvalitetsfødevarer – og at Fynske fødevareproducenter har en stor lokal afsætning af kvalitetsfødevarer 

Smagen af Fyn´s medlemmer er kendetegnet ved at:

 • De tilkendegiver kvalitetsbevidsthed – og vilje til at arbejde med fødevarekvalitet og bæredygtighed i fødevareproduktionen.
 • De tilkendegiver en holdning til produkt og produktion
 • Deres produkt og/eller produktion er kendetegnet ved en særlig kvalitet…
 • Produktionsprocessen indeholder et stort element af håndværksproduktion
 • Ejerne eller andre fagligt kompetente mennesker deltager i- / og kontrollerer hele produktionsprocessen
 • De er enten producent af kvalitetsfødevarer, eller professionel bruger- eller forhandler af fynsk producerede fødevarer, forbruger  – eller på anden måde eksponent for fynske kvalitetsfødevarer.
 • Virksomheden er hjemmehørende på Fyn og øerne